Zondag 3 oktober

Zondag 3 oktober

Datum: 03-10-2021

diensten via internet en weer een beetje in de kerk(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte: Kerk en Israël

ADVENTSKERK
9.30 uur ds. J.T. Tissink (Israelzondag)

GROTE KERK
17.00 uur Vesper

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. G.J. Codée (viering Heilig Avondmaal)
17.00 uur ds. G.J. Codée, (voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal)

OOSTERKERK
10.00 uur ds. E. Urban (Israëlzondag)

OPEN KRING
9.30 uur ds. A. Pietersma

SIONSKERK
10.00 uur ds. H. Evers (Israëlzondag)

STINSKERK
9.30 uur ds. G. Labooy, IJsselmuiden (Israëlzondag)

HOOFDHOF
9.30 uur mw. D. Lips

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. M.E. Jonker (Israelzondag; gemeenschappelijk met Kampen?)

ANDERE DIENSTEN
ISALA 10.00 uur Th. Sloot
REHOBOTH 10.00 uur ds. J.H. van Osch
ZONNEHUIS volgens vermelding op familienet

2021-08-26T11:26:25+02:00