Woensdag 3 november – Dankdag

Woensdag 3 november – Dankdag

Datum: 03-11-2021

diensten via internet en weer een beetje in de kerk(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte: Werelddiaconaat doel

JERUZALEMKERK
15.00 uur ds. G.J. Codée
19.30 uur ds. G.J. Codée

SIONSKERK
19.30 uur Ds. H. Evers

STINSKERK
19.30 uur ds. G.C. van Rheenen

HOOFDHOF
18.00 uur geen dienst, wel bijeenkomst – dankdagmaaltijd ZWO

 

2021-11-01T11:51:08+01:00