Zondag 3 juli

Zondag 3 juli

Datum: 03-07-2022

diensten via internet en weer in de kerk:
(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte: Jeugddiaconaat

ADVENTSKERK
9.30 uur dhr. D.J. Steenbergen (evt. met Hans en evt. doop)

GROTE KERK
19.00 uur ds. E.R. Jonker, Zwolle (Zomervesper)

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. G.J. Codée
19.00 uur ds. I. Pauw, Wezep

OOSTERKERK
10.00 uur ds. I.P. Epema

OPEN KRING
9.30 uur mw. G. Cleveringa, Zwolle

SIONSKERK
10.00 uur ds. H. Evers (Heilig Avondmaal)

STINSKERK
9.30 uur dhr. J. Knol

HOOFDHOF
9.30 uur ds. R. Nieuwkoop, Zwolle

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. M.E. Jonker (Avondmaal)

ANDERE DIENSTEN
ISALA 10.00 uur voorganger nog niet bekend
REHOBOTH 09.30 uur ds. Kuik, Kampen
RIVIERENHOF 10.30 uur dhr. J. Mulder, Zwolle
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. G. Prins

2022-06-02T12:52:26+02:00