Zondag 3 januari

Zondag 3 januari

Datum: 03-01-2021

diensten via internet en soms in de kerk(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte: Diaconale noodhulp

ADVENTSKERK
9.30 uur dhr. D.J. Steenbergen (Driekoningen; dienst voor Groot en Klein)
(gezamenlijk met Oosterkerk)

GROTE KERK
17.00 uur Michaëlsviering (vesper), mw. C. van Stappen/dhr. H. Steenbergen

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. A.W.J. Theunisse, Beekbergen
17.00 uur ds. J. Tadema, Nijkerk

OOSTERKERK
(gezamenlijk met en vanuit Adventskerk)

OPEN KRING
10.00 uur ds. C. Baljeu (morgengebed)

SIONSKERK
10.00 uur ds. H. Evers (nieuwjaarsdienst)

STINSKERK
10.00 uur ds. E. van ’t Slot, Zwolle
19.00 uur ( Avondontmoetingsdienst Westenhage)

HOOFDHOF
9.30 uur mw. D. Lips

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. M.E. Jonker

ANDERE DIENSTEN
ISALA tot nader order geen diensten
REHOBOTH 10.00 uur ds. N.A. Eygenraam
ZONNEHUIS voorlopig geen diensten

2020-12-23T13:15:27+01:00