Zondag 3 februari

Zondag 3 februari

Datum: 03-02-2019

Doelcollecte: Werelddiaconaat

ADVENTSKERK
9.30 uur ds. J.T. Tissink

GROTE KERK
16.30 uur Michaëlsviering, ds. M.E. Jonker

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. P. Baas, Houten
17.00 uur ds. P.J. Admirant, Apeldoorn

OOSTERKERK
10.00 uur ds. I.P. Epema

OPEN KRING
9.30 uur ds. Mariska van Beusichem, stadspastor

SIONSKERK
10.00 uur ds. H. Evers (doopdienst)

STINSKERK
10.00 uur Kerk & Schooldienst
19.00 uur ( Avondontmoetingsdienst Westenhage)

HOOFDHOF
9.30 uur ds. L. van der Broeke, Kampen

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. M.E. Jonker

ANDERE DIENSTEN
ISALA 10.00 uur ds. A.J. Hasker
REHOBOTH 10.00 uur dhr. B. Greveling, Wezep
RIVIERENHOF 10.00 uur dhr. J. Knol
ZONNEHUIS 11.30 uur dhr. K. Fredriks

2019-01-08T16:05:04+01:00