Zondag 29 mei

Zondag 29 mei

Datum: 29-05-2022

diensten via internet en weer in de kerk:
(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte: Stedelijk diaconaat

ADVENTSKERK ( gezamenlijk met Oosterkerk)
9.30 uur dhr. D.J. Steenbergen

GROTE KERK
17.00 uur Vesper

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. F.J.K. van Santen, Leusden
19.00 uur ds. J.W. van Bart, Harderwijk

OOSTERKERK
(Gezamenlijk in Adventskerk)

OPEN KRING
9.30 uur mw. J.B Huisman, Deventer

SIONSKERK
10.00 uur ds. G. de Goeijen, Den Ham

STINSKERK
9.30 uur prop. mw. M. de Groot, Kampen

HOOFDHOF
9.30 uur ds. J.T. Tissink (Themadienst: Moderne Devotie)

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. J. Doelman

ANDERE DIENSTEN
EGLISE WALLONNE 10.30 uur pasteur J. van Slageren
ISALA 10.00 uur voorlopig alleen via patiënten-TV
REHOBOTH 9.30 uur ds. T. Dankers, Dalfsen
RIVIERENHOF 10.30 uur dhr. B. Dingjan-Willemse
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. E. Volkering

2022-05-02T11:57:53+02:00