Zondag 28 maart – Palmpasen

Zondag 28 maart – Palmpasen

Datum: 28-03-2021

diensten via internet en soms weer een beetje in de kerk(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte: Vakantieweken Gehandicapten

ADVENTSKERK
(gezamenlijk met Oosterkerk)

GROTE KERK (locatie Oosterkerk)
voorlopig geen vieringen

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. G.J. Codée (viering Heilig Avondmaal)
17.00 uur ds. G.J. Codée (voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal)

OOSTERKERK (gezamenlijk met Adventskerk
10.00 uur ds. J.T. Tissink

OPEN KRING
9.30 uur ds. C. Baljeu

SIONSKERK
10.00 uur ds. H. Evers

STINSKERK
10.00 uur ds. G.C. van Rheenen (belijdenisdienst)
19.00 uur voorlopig geen dienst ( Avondontmoetingsdienst Westenhage)

HOOFDHOF
9.30 uur ds. A. Pietersma, Zwolle

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. M.E. Jonker

ANDERE DIENSTEN
ISALA tot nader order geen diensten
REHOBOTH voorlopig geen vieringen
ZONNEHUIS voorlopig geen diensten

 

2021-03-10T16:45:08+01:00