Zondag 28 februari

Zondag 28 februari

Datum: 28-02-2021

diensten via internet en soms in de kerk(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte: Stille Hulp

ADVENTSKERK
(gezamenlijk in Oosterkerk)

GROTE KERK (locatie Oosterkerk)
voorlopig geen diensten

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. K.F.W. Brosje, Vriezenveen
17.00 uur ds. G.J. Codée

OOSTERKERK (gezamenlijk met Adventskerk)
10.00 uur ds. E. Urban

OPEN KRING
9.30 uur ds. S. van der Zee, Zwolle

SIONSKERK
10.00 uur ds. J. de Kok, Wilsum

STINSKERK
10.00 uur ds. W.P. Ferguson, Zwolle
19.00 uur voorlopig geen dienst ( Avondontmoetingsdienst Westenhage)

HOOFDHOF
9.30 uur ds. J. Bos, Rolde

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. W. Tinga

ANDERE DIENSTEN
ISALA tot nader order geen diensten
REHOBOTH tot nader order geen diensten
ZONNEHUIS voorlopig geen diensten

 

2021-02-23T12:17:12+01:00