Zondag 28 augustus

Zondag 28 augustus

Datum: 28-08-2022

diensten via internet en weer in de kerk:
(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie)

Doelcollecte: Onderhoud kerkgebouwen

ADVENTSKERK (gezamenlijk met Oosterkerk)
9.30 uur ds. I.P. Epema

GROTE KERK
19.00 uur ds. C. Baljeu, Zwolle (Zomervesper)

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. G.J. Codée
19.00 uur ds. M. Visser, Wezep

OOSTERKERK
gezamenlijk met Adventskerk

OPEN KRING
9.30 uur ds. C. Baljeu

SIONSKERK
10.00 uur ds. R. van Putten

STINSKERK
9.30 uur ds. B. Lammers, Veessen (Heilig Avondmaal)

HOOFDHOF
9.30 uur ds. J.M. Rohaan (Maaltijd van de Heer)

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. M.E. Jonker (Avondmaal)

ANDERE DIENSTEN
BERKUMSTEDE 15.00 uur dhr. W. Klapwijk, Zwolle (Heilig Avondmaal)
EGLISE WALLONNE 10.30 uur pasteur R. Roukema (Culte de la Rentrée)
ISALA 10.00 uur overdenking via patiënten-TV
REHOBOTH 09.30 uur dhr. H. Esselink, Zwolle
ZONNEHUIS geen dienst
RIVIERENHOF 10.30 uur dhr. B. Dingjan-Willemse

2022-07-05T12:34:48+02:00