Zondag 27 November (1e Advent)

Zondag 27 November (1e Advent)

Datum: 27-11-2022

Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie)

Doelcollecte: Stille Hulp

ADVENTSKERK
9.30 uur ds.  J.T. Tissink

GROTE KERK (zie website)
17.00 uur Vesper ds. H. Bousema

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. G.J. Codée
17.00 uur ds. de Goeijen, Den Ham

OOSTERKERK
10.00 uur ds. I.P. Epema

OPEN KRING
9.30 uur ds. C. Baljeu ( Maaltijd van de Heer)

SIONSKERK
10.00 uur ds. R. van Putten (Heilig Avondmaal)

STINSKERK
10.00 uur mw. R. de Kok- van den Born
19.00 uur Zangdienst

HOOFDHOF
9.30 uur ds. R. Nieuwkoop, Zwolle

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. M.E. Jonker

ANDERE DIENSTEN

ISALA 10.00 uur overdenking via patiënten-TV
REHOBOTH 10.00 uur ds.  H. de Jong, Kampen
ZONNEHUIS geen dienst

2022-11-02T13:30:13+01:00