Zondag 27 maart

Zondag 27 maart

Datum: 27-03-2022

diensten via internet en weer in de kerk:
(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie)

Doelcollecte: Vakantieweken Gehandicapten

ADVENTSKERK
9.30 uur ds. N.A. Eygenraam (Doop)

GROTE KERK
17.00 uur ds. H. Bousema en dhr. H. Steenbergen (Vesper met cantorij)

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. G.J. Codée (viering Heilig Avondmaal)
17.00 uur ds. G.J. Codée (voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal)

OOSTERKERK
10.00 uur ds. I.P. Epema

OPEN KRING
9.30 uur ds. S. van der Zee

SIONSKERK
10.00 uur ds. R. van Putten, t’ Harde

STINSKERK
10.00 uur prop. mw. R. de Kok – van den Born
19.00 uur Joh. De Heer dienst

HOOFDHOF
9.30 uur ds. E. Urban, Zwolle

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. M.E. Jonker (Avondmaal)

ANDERE DIENSTEN
ISALA 10.00 uur voorlopig alleen via patiënten-TV
REHOBOTH 10.00 uur ds. H. de Jong, Kampen

 

2022-03-23T10:43:38+01:00