Zondag 27 december

Zondag 27 december

Datum: 27-12-2020

diensten via internet en soms in de kerk(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte: Oudejaarscollecte

ADVENTSKERK
gezamenlijke dienst vanuit de Oosterkerk

GROTE KERK
17.00 uur Michaëlsviering (Vesper)

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. E. van ’t Slot, Zwolle
17.00 uur ds. G.J. Codée

OOSTERKERK
10.00 uur ds. J.T. Tissink (gezamenlijk met Adventskerk)

OPEN KRING
9.30 uur mw. J. Huisman

SIONSKERK
10.00 uur mw. G. Lubbersen, Zwolle

STINSKERK
10.00 uur ds. H.W. van Veldhuizen, Hasselt
(geen avondontmoetingsdienst Westenhage i.v.m. corona)

HOOFDHOF
9.30 uur ds. R. Mynkong, Bussum

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. M.B. Nieuwkoop

ANDERE DIENSTEN
ISALA (geen dienst i.v.m. corona)
REHOBOTH (geen dienst i.v.m. corona)
RIVIERENHOF 10.00 uur dhr. J. Mulder, Zwolle
ZONNEHUIS (geen dienst i.v.m. corona)

 

2020-12-23T13:16:52+01:00