Zondag 26 mei

Zondag 26 mei

Datum: 26-05-2019

Doelcollecte: Stedelijk diaconaat

ADVENTSKERK
9.30 uur dhr. D.J. Steenbergen (Wind in de Zeilen-dienst / Inspiritual Link)

GROTE KERK
19.00 uur Michaëlsviering, ds. M.E. Dijk

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. G.J. Codée, Maarssen
19.00 uur ds. P.J. den Admirant, Apeldoorn

OOSTERKERK
10.00 uur ds. M.E. Dijk
14.00 uur dienst (Perki-dienst)

OPEN KRING
9.30 uur ds. C. Baljeu

SIONSKERK
10.00 uur dhr. W. Wilbrink (ontmoetingsdienst)

STINSKERK
9.30 uur ds. J. de Kok, Wilsum
19.00 uur ( Avondontmoetingsdienst Westenhage)

HOOFDHOF
9.30 uur ds. J.M. Roohaan, Zwolle (intrededienst)

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. H. Günther-van Dijk (Heilig Avondmaal)

ANDERE DIENSTEN
ISALA  10.00 uur  mw. M. Overbosch
REHOBOTH   9.30 uur dhr. de Wit, Utrecht
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. G. Prins

2019-05-08T13:54:32+02:00