Donderdag 26 mei – Hemelvaart

Donderdag 26 mei – Hemelvaart

Datum: 26-05-2022

diensten via internet en weer in de kerk:
(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte: Studentenpastoraat

ADVENTSKERK (in Dominicanenkerk)
(10.00 uur ds. J.T. Tissink (oecumenische viering in Dominicanenkerk))

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. G.J. Codée

OOSTERKERK (in Dominicanenkerk)
(10.00 uur ds. J.T. Tissink (oecumenische viering in Dominicanenkerk))

OPEN KRING (gezamenlijk met Stinskerk)
10.00 uur mw. L. van Es, Zwolle

SIONSKERK
10.00 uur ds. W.P. Ferguson, Zwolle

STINSKERK
(gezamenlijk in Open Kring)

HOOFDHOF
(geen dienst)

LUTHERSE KERK
9.30 uur ds. M.E. Jonker (Metten)

 

2022-04-26T13:49:50+02:00