Zondag 26 maart 2023

Zondag 26 maart 2023

Datum: 26-03-2023

(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie)

Doelcollecte: Vakantieweken Gehandicapten

ADVENTSKERK
10.00 uur gezamenlijk in Oosterkerk

GROTE KERK (zie website)
17.00 uur Michaëlsviering, ds. A. Geerling

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. G.J. Codée (viering Heilig Avondmaal)
17.00 uur ds. G.J. Codée (voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal)

OOSTERKERK
10.00 uur ds. I.P. Epema (samen met Adventskerk)

OPEN KRING
9.30 uur ds. Martin Jans

SIONSKERK
10.00 uur ds. R. van Putten
16.00 uur   ds. H. Evers (kliederkerk)

STINSKERK
10.00 uur ds. N.A. Eygenraam

HOOFDHOF
10.00 uur ds. J.M. Rohaan (band-dienst)

LUTHERSE KERK
10.00 uur Prof. M. Matthias

ANDERE DIENSTEN:

EGLISE WALLONNE 10.30 uur pasteur K. Oelbrandt
ISALA 10.00 uur ds. A. Zweers
REHOBOTH 10.00 uur drs. E. Akkerman, Hoogeveen
RIVIERENHOF 10.30 uur        dhr. J. Mulder

2023-02-21T09:20:37+01:00