Zondag 26 juli

Zondag 26 juli

Datum: 26-07-2020

diensten via internet (En soms ook weer diensten in de kerk. Kijk op de (wijk-)website voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte: Eredienst en kerkmuziek

ADVENTSKERK
Gezamenlijke dienst in de Oosterkerk

GROTE KERK
19.00 uur   ZomerVesper, ds. N.A. Eygenraam

JERUZALEMKERK
9.30 uur   ds. Klaassen, Apeldoorn

19.00 uur   Prop. J.W. Bassie, Groningen

OOSTERKERK
10.00 uur   ds. A. den Besten (gezamenlijk met Adventskerk)

OPEN KRING
9.30 uur   ds. S. van der Zee (samen met Stinskerk)

SIONSKERK
10.00 uur   ds. J. de Kok, Wilsum

STINSKERK
9.30 uur   (gezamenlijke dienst in Open Kring)
19.00 uur   (geen avondontmoetingsdienst Westenhage i.v.m. corona)

HOOFDHOF
9.30 uur   ds. P.D. Wolthaus, Zutphen

LUTHERSE KERK
10.00 uur   ds. N.A. Eygenraam, Zwolle

ANDERE DIENSTEN
ISALA                                             geen dienst i.v.m. corona
REHOBOTH                                   geen dienst i.v.m. corona
RIVIERENHOF                               geen dienst i.v.m. corona
ZONNEHUIS                                  geen dienst t/m 31 augustus ivm Corona

 

 

2020-07-20T11:51:25+02:00