Zondag 25 november (laatste zondag kerkelijk jaar)

Zondag 25 november (laatste zondag kerkelijk jaar)

Datum: 25-11-2018

Doelcollecte: Stille Hulp

ADVENTSKERK
9.30 uur ds. N.A. Eygenraam en ds. J.T. Tissink (eeuwigheidszondag) (m.m.v. Cantorij)

GROTE KERK
16.30 uur Gedachtenisviering, ds. M. van Beusichem

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. K. van Meijeren, Ede (laatste zondag kerkelijk jaar)
17.00 uur ds. G.H. Nijland, Mastenbroek

OOSTERKERK
10.00 uur ds. I.P. Epema en ds. E. Urban (laatste zondag kerkelijk jaar)
14.00 uur dienst (Perki-dienst)

OPEN KRING
9.30 uur ds. A. Geerling (gedachtenisviering)

SIONSKERK
10.00 uur dhr. J. Knol / ds H. Evers (laatste zondag)
16.00-17.30 uur Kliederkerk

STINSKERK
10.00 uur ds. G.C. van Rheenen en mw. L. Brugmans
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

HOOFDHOF
9.30 uur mw. D. Lips-Makken

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. M.E. Jonker (Heilig Avondmaal, Eeuwigheidszondag)

ANDERE DIENSTEN
ISALA 10.00 uur dhr. F.J.G. Broekhoff of ds. M.E. Dijk
REHOBOTH 10.00 uur ds. H. Marsman, Deventer
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. G. Prins

2018-10-16T17:04:41+02:00