Zondag 25 april

Zondag 25 april

Datum: 25-04-2021

diensten via internet en soms weer een beetje in de kerk(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte: Diaconale Noodhulp

ADVENTSKERK (gezamenlijk met Oosterkerk)
9.30 uur ds. J.T. Tissink

GROTE KERK (locatie Oosterkerk)
(voorlopig geen vieringen; info hier)

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. G.J. Codée
17.00 uur ds. M. Visser, Wezep

OOSTERKERK
gezamenlijk; in Adventskerk

OPEN KRING
(gezamenlijk met Stinskerk)

SIONSKERK
10.00 uur ds. R. van Putten

STINSKERK
9.30 uur ds. C. Baljeu (samen met Open Kring)
19.00 uur voorlopig geen dienst ( Avondontmoetingsdienst Westenhage)

HOOFDHOF
9.30 uur ds. J.M. Rohaan

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. N.A. Eygenraam

ANDERE DIENSTEN
ISALA tot nader order geen diensten
REHOBOTH voorlopig geen diensten
ZONNEHUIS voorlopig geen diensten

2021-04-08T10:48:46+02:00