Zondag 24 november (Eeuwigheidszondag)

Zondag 24 november (Eeuwigheidszondag)

Datum: 24-11-2019

Doelcollecte: Stille Hulp

ADVENTSKERK
9.30 uur ds. N.A. Eygenraam en ds. J.T. Tissink (eeuwigheidszondag)

GROTE KERK
17.00 uur Gedachtenisviering, ds. N.A. Eygenraam (m.m.v. cantorij en cantatekoor)

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. H. de Jong, Kampen (laatste zondag kerkelijk jaar)
17.00 uur ds. A.J. Mensink, Elburg

OOSTERKERK
10.00 uur ds. I.P. Epema en ds. E. Urban (laatste zondag kerkelijk jaar)
14.00 uur dienst (Perki-dienst)

OPEN KRING
9.30 uur ds. C. Baljeu (gedachtenisviering)

SIONSKERK
10.00 uur dhr. J. Knol & ds H. Evers (laatste zondag kerkelijk jaar)
12.30 uur dhr. J. Knol (interactieve dienst)

STINSKERK
10.00 uur ds. G.C. van Rheenen
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

HOOFDHOF
9.30 uur mw. D. Lips, Zwolle

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. M.E. Jonker (Heilig Avondmaal, Eeuwigheidszondag)

ANDERE DIENSTEN
ISALA  10.00 uur mw. Th. Sloot
REHOBOTH 10.00 uur ds. G.L. Kruizinga, Dalfsen
RIVIERENHOF 10.00 uur dhr. K. Fredriks
ZONNEHUIS 11.30 uur dhr. M. de Vlas

2019-11-19T15:45:07+01:00