Zondag 23 september

Zondag 23 september

Datum: 23-09-2018

Doelcollecte: Onderhoud kerkgebouwen

ADVENTSKERK
9.30 uur ds. P. Breure, Voorthuizen

GROTE KERK
19.00 uur Michaëlscantateviering, ds. I.P. Epema (slot vredesweek)

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. G. de Fijter, Kampen (voorbereiding Heilig Avondmaal)
17.00 uur ds. H. de Jong, Kampen

OOSTERKERK
10.00 uur ds. I.P. Epema (afscheid amtsdragers)
14.00 uur dienst (Perki-dienst)

OPEN KRING
9.30 uur mw. L. van Es (Welkomdienst)

SIONSKERK
10.00 uur ds. R. van Putten (Heilig Avondmaal)

STINSKERK
9.30 uur dhr. B. Greveling, Wezep
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

HOOFDHOF
9.30 uur ds. A. Pietersma, Zwolle

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. S. Gradl

ANDERE DIENSTEN
EGLISE WALLONNE 10.30 uur pasteur D. Ribs
ISALA 10.00 uur ds. A.J. Hasker (Schrift en Tafel)
REHOBOTH 9.30 uur drs. E. Akkerman, Hoogeveen
RIVIERENHOF 10.00 uur dhr. K. Fredriks
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. G.L. Kruizinga

2018-09-05T10:49:28+02:00