Zondag 23 oktober

Zondag 23 oktober

Datum: 23-10-2022

(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie)

Doelcollecte: Extra Diaconie

ADVENTSKERK (gezamenlijk met Oosterkerk)
9.30 uur dhr. D.J. Steenbergen

GROTE KERK (website: klik hier)
17.00 uur Michaëlsviering, ds. N.A. Eygenraam (m.m.v. cantorij)

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. G.J. Codée
17.00 uur ds. H. de Jong, Kampen

OOSTERKERK
(gezamenlijk in Adventskerk)

OPEN KRING
9.30 uur ds. M.E. Dijk, Zwolle

SIONSKERK
10.00 uur ds. K. van der Kamp, Kampen

STINSKERK
9.30 uur ds. J. Tiggelaar, Nieuwleusen

HOOFDHOF
9.30 uur ds. H. Baart, Ommen

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. N.A. Eygenraam

ANDERE DIENSTEN
EGLISE WALLONNE 10.30 uur pasteur L. van Hilten
ISALA 10.00 uur overdenking via patiënten-TV
REHOBOTH 10.00 uur ds. T. Dankers, Dalfsen
ZONNEHUIS geen dienst
RIVIERENHOF 10.30 uur dhr. B. Dingjan-Willemse

 

2022-10-06T14:52:19+02:00