Zondag 23 juni

Zondag 23 juni

Datum: 23-06-2019

Doelcollecte: Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle

ADVENTSKERK
9.30 uur ds. W. Hortensius

GROTE KERK
19.00 uur Michaëlsviering: Cantate, ds. J.J. Stegeman

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. J.H. van Wijk, Windesheim  (voorbereiding Heilig Avondmaal)
19.00 uur ds. P. Baas, Houten

OOSTERKERK
10.00 uur ds. E. Urban (dienst met HA)
14.00 uur dienst (Perki-dienst)

OPEN KRING
9.30 uur mw. G. Cleveringa

SIONSKERK
10.00 uur ds. H. Evers (slotdienst)

STINSKERK
9.30 uur ds. H. de Kok-Mellema, Wilsum
19.00 uur ( Avondontmoetingsdienst Westenhage)

HOOFDHOF
9.30 uur ds. D. Wolters, Vollenhove

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. M.B. Nieuwkoop

ANDERE DIENSTEN
EGLISE WALLONNE 10.30 uur pasteur I.P. Epema
ISALA  10.00 uur ds. A.J. Hasker
REHOBOTH   9.30 uur dhr. A. Palland, Mastenbroek
RIVIERENHOF 10.00 uur dhr. J. Mulder
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. M. Schuurman

2019-06-05T14:52:54+02:00