Zondag 23 januari

Zondag 23 januari

Datum: 23-01-2022

diensten via internet(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte: Vakantieweken Gehandicapten

ADVENTSKERK
gezamenlijk in Oosterkerk

GROTE KERK (website)
17.00 uur Michaëlsviering m.m.v. kleinkoor, ds. N.A. Eygenraam

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. K. van Meijeren, Ede
17.00 uur ds. G.J. Codée

OOSTERKERK (gezamenlijk met Adventskerk)
10.00 uur ds. R. den Hertog, Zwolle

OPEN KRING
9.30 uur ds. M.E. Dijk, Zwolle

SIONSKERK
10.00 uur ds. B. Bloemendal, Putten
16.00 uur dhr. J. Knol (Kliederkerk)

STINSKERK
10.00 uur ds. G.C. van Rheenen (Doopdienst)

HOOFDHOF
9.30 uur mw. D. Lips-Makken, Zwolle

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. M.E. Jonker (Avondmaal)

ANDERE DIENSTEN
EGLISE WALLONNE 10.30 uur pasteur I. de Jong
ISALA 10.00 uur voorlopig alleen via patiënten-TV
REHOBOTH 10.00 uur dhr. G. van Vulpen, Zwolle
RIVIERENHOF 10.30 uur dhr. B. Dingjan-Willemse

2022-01-19T17:33:08+01:00