Zondag 23 augustus

Zondag 23 augustus

Datum: 23-08-2020

diensten via internet (En soms ook weer diensten in de kerk. Kijk op de (wijk-)website voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte: Extra Diaconie

ADVENTSKERK
9.30 uur   ds. N.A. Eygenraam

GROTE KERK
19.00 uur   ZomerVesper, ds. J. Douma

JERUZALEMKERK
9.30 uur   ds. J. Boer, Ermelo
19.00 uur   ds. G.J. Codée

OOSTERKERK
10.00 uur   ds. I.P. Epema

OPEN KRING
9.30 uur    ds. C. Baljeu

SIONSKERK
10.00 uur   ds. H. Evers

STINSKERK
9.30 uur   ds. H. de Kok-Mellema, Wilsum
19.00 uur   (geen avondontmoetingsdienst Westenhage i.v.m. corona)

HOOFDHOF
9.30 uur   ds. E. Urban, Zwolle

LUTHERSE KERK
10.00 uur   ds. M.E. Jonker

ANDERE DIENSTEN
ISALA                                             geen dienst i.v.m. corona
REHOBOTH                                   geen dienst i.v.m. corona
RIVIERENHOF                               geen dienst i.v.m. corona
ZONNEHUIS                                  geen dienst t/m 31 augustus ivm Corona

 

 

2020-07-07T14:15:32+02:00