Zondag 22 november (laatste zondag kerkelijk jaar)

Zondag 22 november (laatste zondag kerkelijk jaar)

Datum: 22-11-2020

diensten via internet en in de kerk(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte:  Stille Hulp

ADVENTSKERK
9.30 uur ds. N.A. Eygenraam en ds. J.T. Tissink (eeuwigheidszondag) (m.m.v. cantorij)
(21 november: 19.00 uur ds. N.A. Eygenraam (gedachtenisdienst))

GROTE KERK
17.00 uur Gedachtenisviering (Cantate)

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. G.J. Codée (laatste zondag kerkelijk jaar)
17.00 uur ds. H. de Jong, Kampen

OOSTERKERK
10.00 uur ds. I.P. Epema en ds. E. Urban (laatste zondag kerkelijk jaar)

OPEN KRING
9.30 uur ds. C. Baljeu (gedachtenisviering)
(+21 november: 19.00 – 21.00 uur lichtjestocht door de kerk)

SIONSKERK
10.00 uur dhr. J. Knol & ds H. Evers (laatste zondag kerkelijk jaar)
12.30 uur dhr. H. van Dam (interactieve dienst)

STINSKERK
10.00 uur ds. G.C. van Rheenen (gedenken overledenen)
(geen avondontmoetingsdienst Westenhage i.v.m. corona)

HOOFDHOF
9.30 uur ds. J.M. Rohaan

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. M.E. Jonker (Eeuwigheidszondag)

ANDERE DIENSTEN
EGLISE WALLONNE 10.30 uur pasteur A. Pietersma
ISALA (geen dienst i.v.m. corona)
REHOBOTH 10.00 uur dhr. G. van Vulpen, Zwolle
ZONNEHUIS (geen dienst i.v.m. corona)

 

2020-11-19T09:38:47+01:00