Zondag 22 januari 2023

Zondag 22 januari 2023

Datum: 22-01-2023

(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie)

Doelcollecte: Pastoraat/Catechese

ADVENTSKERK
9.30 uur ds. N.A. Eygenraam

GROTE KERK (zie website)
17.00 uur   Michaëlsviering, ds. J. Doelman

JERUZALEMKERK
9.30 uur  ds. G.J. Codée
17.00 uur ds. F.J.K. van Santen, Leusden

OOSTERKERK
10.00 uur   ds. I.P. Epema (doopdienst)

OPEN KRING
9.30 uur  ds. E. Urban, Zwolle

SIONSKERK
10.00 uur ds. H. Evers (bevestiging ambtsdragers)
16.00 uur     dhr. J. Knol (Kliederkerk)

STINSKERK
10.00 uur  ds. G.C. van Rheenen  (Doopdienst)

HOOFDHOF
10.00 uur ds. J. Otten, Meppel

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. M.E. Jonker (Afscheid en bevestiging van ambtsdragers)

ANDERE DIENSTEN
ISALA 10.00 uur ds. M. Overbosch-Mielke
REHOBOTH 10.00 uur ds. G. Oberink
RIVIERENHOF 10.30 uur dhr. B. Dingjan-Willemse

2022-12-27T11:19:49+01:00