Zondag 21 maart

Zondag 21 maart

Datum: 21-03-2021

diensten via internet en soms weer een beetje in de kerk(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte: Onderhoud kerkgebouwen

ADVENTSKERK (gezamenlijk met Oosterkerk)
9.30 uur ds. N.A. Eygenraam

GROTE KERK (locatie Oosterkerk)
voorlopig geen diensten

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. G.J. Codée (voorbereiding Heilig Avondmaal)
17.00 uur ds. J.A. Brussaard, Barneveld

OOSTERKERK
(gezamenlijk met Adventskerk)

OPEN KRING
9.30 uur ds. A. Zweers, Zwolle

SIONSKERK
10.00 uur ds. H. Evers (m.m.v. Kavoca)
16.00 uur ds. H. Evers (Kliederkerk)

STINSKERK
10.00 uur ds. H. de Jong, Kampen
19.00 uur voorlopig geen dienst ( Avondontmoetingsdienst Westenhage)

HOOFDHOF
9.30 uur ds. J.M. Rohaan
19.00 uur vesper

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. M.B. Nieuwkoop

ANDERE DIENSTEN
EGLISE WALLONNE 10.30 uur pasteur R. Mynkong
ISALA tot nader order geen diensten
REHOBOTH voorlopig geen diensten
RIVIERENHOF 10.00 uur dhr. B. Dingjan
ZONNEHUIS voorlopig geen diensten
THEODORAKAPEL 10.00 uur ds. I. Smits

2021-03-10T16:45:30+01:00