Zondag 21 juli

Zondag 21 juli

Datum: 21-07-2019

Doelcollecte: Door wijkdiaconie vast te stellen doel

ADVENTSKERK
9.30 uur ds. E. Jonker, Zwolle

GROTE KERK
19.00 uur Orgel-/Zomervesper

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. J.W. Bassie, Groningen
9.00 uur ds. W.J. Dekker, Amersfoort

OOSTERKERK
10.00 uur ds. N.A. Eygenraam

OPEN KRING
9.30 uur ds M.E. Dijk (samen met Stinskerk)

SIONSKERK
10.00 uur ds. M.J. Hukubun, Zwolle

STINSKERK
dienst in Open Kring
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

HOOFDHOF
9.30 uur  ds. A.C. Bronswijk, Deventer

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. M.E. Jonker

ANDERE DIENSTEN
ISALA  10.00 uur mw. Th. Sloot
REHOBOTH   9.30 uur dhr. S. Bakker, Urk
RIVIERENHOF 10.00 uur mw. C. van Stappen
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. G.L. Kruizinga

2019-06-24T16:39:32+02:00