Zondag 21 februari

Zondag 21 februari

Datum: 21-02-2021

diensten via internet en soms in de kerk(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte: Studentenpastoraat

ADVENTSKERK (gezamenlijk met Oosterkerk)
9.30 uur ds. I.P. Epema
(geen vesper woensdag 24 februari)

GROTE KERK (locatie Oosterkerk)
17.00 uur Michaëlsviering, ds. H. Bousema

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. W. van Vreeswijk, Rouveen
17.00 uur prop. A.C. Borsje, Ede

OOSTERKERK
(gezamenlijk in Adventskerk)

OPEN KRING
9.30 uur ds. C. Baljeu

SIONSKERK
10.00 uur ds. Labooy, IJsselmuiden

STINSKERK
10.00 uur ds. T. Dankers, Dalfsen
19.00 uur voorlopig geen dienst ( Avondontmoetingsdienst Westenhage)

HOOFDHOF
9.30 uur ds. R. Vissinga, Kampen

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. B. Zitman

ANDERE DIENSTEN
EGLISE WALLONNE 10.30 uur pasteur R. Roukema
ISALA tot nader order geen diensten
REHOBOTH tot nader order geen diensten
RIVIERENHOF tot nader order geen diensten
ZONNEHUIS voorlopig geen diensten
THEODORAKAPEL 10.00 uur ds. C. Meijer

2021-02-15T13:34:22+01:00