Zondag 20 November – laatste zondag kerkelijk jaar

Zondag 20 November – laatste zondag kerkelijk jaar

Datum: 20-11-2022

(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie)

Doelcollecte: Zwolse migrantenkerken

ADVENTSKERK
9.30 uur ds. N.A. Eygenraam en ds. J.T. Tissink (Eeuwigheidszondag m.m.v. cantorij)

GROTE KERK (zie website)
17.00 uur Gedachteniscantate

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. G.J. Codée (laatste zondag kerkelijk jaar)
17.00 uur ds. W. Dekker, Oosterwolde

OOSTERKERK
10.00 uur ds. I.P. Epema (eeuwigheidszondag)

OPEN KRING
9.30 uur ds. C. Baljeu

SIONSKERK
10.00 uur ds. H. Evers (laatste zondag kerkelijk jaar)
16.00 uur  dhr. J. Knol (Kliederkerk)

STINSKERK
10.00 uur ds. G.C. van Rheenen en dhr. J. Knol (laatste zondag kerkelijk jaar)

HOOFDHOF
9.30 uur ds. J.M. Rohaan (laatste zondag kerkelijk jaar)

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. M.E. Jonker (Eeuwigheidszondag – Avondmaal)

ANDERE DIENSTEN

EGLISE WALLONNE 10.30 uur pasteur D. Zantingh
ISALA 10.00 uur overdenking via patiënten-TV
REHOBOTH 10.00 uur ds. G.L. Kruizenga, Dalfsen
THEODORAKAPEL 10.30 uur ds. I. Smits, Zwolle
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. P.F. de Boer
RIVIERENHOF 10.30 uur dhr. B. Dingjan-Willemse

2022-11-02T13:23:28+01:00