Zondag 20 maart

Zondag 20 maart

Datum: 20-03-2022

diensten via internet en weer in de kerk(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte: Onderhoud kerkgebouwen

ADVENTSKERK
9.30 uur ds. J.T. Tissink

GROTE KERK
17.00 uur Michaëlsviering, mw. ds. M.E. Jonker

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. G.J. Codée (voorbereiding Heilig Avondmaal)
17.00 uur ds. H. de Leede, Amersfoort

OOSTERKERK
10.00 uur mw. ds. E. Urban

OPEN KRING
9.30 uur ds. C. Baljeu

SIONSKERK
10.00 uur ds. G.C. van Rheenen, Hattem
16.00 uur ds. H. Evers (Kliederkerk)

STINSKERK
10.00 uur ds. T. Dankers, Dalfsen

HOOFDHOF
9.30 uur ds. M.B. Nieuwkoop

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. M.E. Jonker

ANDERE DIENSTEN
EGLISE WALLONNE 10.30 uur pasteur H. Spoelstra
ISALA 10.00 uur voorlopig alleen via patiënten-TV
REHOBOTH 10.00 uur dhr. A. Palland, Mastenbroek
RIVIERENHOF 10.30 uur dhr. B. Dingjan-Willemse
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. C. Baljeu, Zwolle
THEODORAKAPEL 10.00 uur ds. I.P. Epema, Zwolle

2022-02-22T11:41:05+01:00