Zondag 20 juni

Zondag 20 juni

Datum: 20-06-2021

diensten via internet en weer een beetje in de kerk(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte: Diaconale noodhulp

ADVENTSKERK
9.30 uur ds. I.P. Epema

GROTE KERK (locatie Oosterkerk)
19.00 uur Michaëlsviering (Taizé)

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. G.J. Codée
19.00 uur ds. W.J. Dekker, Amersfoort

OOSTERKERK
10.00 uur dhr. D.J. Steenbergen (overstapdienst)

OPEN KRING
9.30 uur ds. C. Baljeu

SIONSKERK
10.00 uur ds. H. Evers

STINSKERK
9.30 uur StinsContaKtdienst dhr. F. Noordstar
19.00 uur voorlopig geen dienst ( Avondontmoetingsdienst Westenhage)

HOOFDHOF
9.30 uur ds. E. Urban, Zwolle

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. M.E. Jonker

ANDERE DIENSTEN
EGLISE WALLONNE 10.30 uur pasteur A. Pietersma
ISALA 10.00 uur alleen digitaal (kanaal 40) TV van het ziekenhuis
REHOBOTH 9.30 uur dhr. A. Palland, Mastenbroek
RIVIERENHOF 10.00 uur dhr. J. Mulder
ZONNEHUIS voorlopig geen diensten
THEODORAKAPEL 10.00 uur ds. I. Smits

2021-06-17T17:02:31+02:00