Zondag 20 december

Zondag 20 december

Datum: 20-12-2020

diensten via internet en in de kerk(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte: Diaconale noodhulp

ADVENTSKERK
9.30 uur ds. J.T. Tissink (gezamenlijk met Oosterkerk)
(geen vesper op woensdag)

GROTE KERK
17.00 uur Michaëlsviering (Vesper)

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. J.E. de Groot, Ede
17.00 uur ds. H. de Jong, Kampen

OOSTERKERK
(gezamenlijk met Adventskerk)

OPEN KRING
9.30 uur ds. C. Baljeu

SIONSKERK
10.00 uur ds. H. Evers (Christmas Carols)

STINSKERK
10.00 uur ds. T. Dankers, Dalfsen
16.00 uur on-line Kinderkerstfeest
(geen avondontmoetingsdienst Westenhage i.v.m. corona)

HOOFDHOF
9.30 uur mw. D. Lips, Zwolle

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. M.E. Jonker

ANDERE DIENSTEN
ISALA (geen dienst i.v.m. corona)
REHOBOTH (geen dienst i.v.m. corona)
THEODORAKAPEL 10.00 uur ds. C. Meijer, Zwolle
ZONNEHUIS (geen dienst i.v.m. corona)

2020-12-17T09:57:58+01:00