Zondag 2 september

Zondag 2 september

Datum: 02-09-2018

Doelcollecte: Diaconale noodhulp

ADVENTSKERK
9.30 uur ds. E. Urban

GROTE KERK
19.00 uur Michaëlsviering, mw. R. Hofman

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. K. van Meijeren, Ede
19.00 uur ds. G.J. Meijeren, ‘s Graveland

OOSTERKERK
10.00 uur ds. I.P. Epema (doopdienst)

OPEN KRING
9.30 uur ds. J.T. Tissink (Heilig Avondmaal)

SIONSKERK
10.00 uur ds. H. Evers

STINSKERK
9.30 uur ds. W. Andel (Heilig Avondmaal lopend)
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage (Heilig Avondmaal)

HOOFDHOF
9.30 uur dhr. H. Brouwer, Staphorst

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. M.E. Jonker

ANDERE DIENSTEN
ISALA 10.00 uur dhr. M. Hermse
REHOBOTH   9.30 uur ds. H. de Jong, Kampen
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. J.T. Tissink

2018-07-30T15:09:30+02:00