Zondag 2 mei

Zondag 2 mei

Datum: 02-05-2021

diensten via internet en soms weer een beetje in de kerk(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte: Instandhouding synagoge

ADVENTSKERK
gezamenlijk; in Oosterkerk

GROTE KERK (locatie Oosterkerk)
(voorlopig geen vieringen; info hier)

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. L. Lammers, Veessen
19.00 uur Prop. J.W. Bassie, Groningen

OOSTERKERK (gezamenlijk met Adventskerk)
10.00 uur ds. N.A. Eygenraam

OPEN KRING
9.30 uur ds. A. Pietersma

SIONSKERK
10.00 uur ds. W. Ferguson, Zwolle

STINSKERK
9.30 uur ds. G. de Kok, Hulshorst
19.00 uur voorlopig geen dienst ( Avondontmoetingsdienst Westenhage)

HOOFDHOF
9.30 uur ds. Johan Otten, Meppel

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. T.K. van Dam

ANDERE DIENSTEN
EGLISE WALLONNE 10.30 uur pasteur R. Roukema
ISALA tot nader order geen diensten
REHOBOTH 9.30 uur ds J.H.N. Veldhuysen, Kampen
RIVIERENHOF 10.00 uur dhr. J. Mulder
ZONNEHUIS voorlopig geen diensten

2021-04-08T10:49:02+02:00