Zondag 2 januari

Zondag 2 januari

Datum: 02-01-2022

diensten via internet(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte: Wijkkas

ADVENTSKERK
9.30 uur dhr. D.J. Steenbergen, Zwolle (Driekoningen – Gezinszondag)

GROTE KERK (website)(onder voorbehoud)
17.00 uur dhr. H. Steenbergen en dhr. Robert Kanning (Vesper)

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. J.H. van Wijk, Windesheim
16.00 uur ds. E. van ’t Slot, Zwolle

OOSTERKERK
10.00 uur ds. I.P. Epema

OPEN KRING
9.30 uur mw. G. Cleveringa, Zwolle

SIONSKERK
10.00 uur ds. H. Evers (nieuwjaarsdienst)

STINSKERK
10.00 uur ds. E. van ’t Slot, Zwolle

HOOFDHOF
11.00 uur ds. R. Vissinga, Kampen

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. M.E. Jonker (afscheid en bevestiging ambtsdragers)

ANDERE DIENSTEN
ISALA 10.00 uur voorlopig alleen via patiënten-TV
REHOBOTH 10.00 uur ds. R. van Putten, t ’Harde
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. G. Prins

2021-12-23T11:34:21+01:00