Zondag 2 februari

Zondag 2 februari

Datum: 02-02-2020

Doelcollecte: Werelddiaconaat

ADVENTSKERK
9.30 uur dhr. D.J. Steenbergen, Zwolle

GROTE KERK
17.00 uur Michaëlsviering (Taizé)

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. C.A. van der Graaf, Heerde
17.00 uur ds. A. Jonker, Putten

OOSTERKERK
10.00 uur ds. I.P. Epema

OPEN KRING
9.30 uur ds. C. Baljeu

SIONSKERK
10.00 uur ds. H. Evers

STINSKERK
10.00 uur ds. G.C. van Rheenen (Heilig Avondmaal, lopend)
19.00 uur ( Avondontmoetingsdienst Westenhage) (Heilig Avondmaal)

HOOFDHOF
9.30 uur ds. Peter Ros, Joure

LUTHERSE KERK (locatie: Doopsgezinde kerk)
10.00 uur ds. M.E. Jonker

ANDERE DIENSTEN
EGLISE WALLONNE 10.30 uur pasteur R. Roukema
ISALA 10.00 uur dhr. F.J.G. Broekhoff
REHOBOTH 10.00 uur ds. G.L. Kruizinga, Dalfsen
RIVIERENHOF 10.00 uur ds. M.J. Hukubun-Rahajaan (HAl)
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. J. Gerretzen-Veldhuis

2020-01-16T13:44:19+01:00