Zondag 2 augustus

Zondag 2 augustus

Datum: 02-08-2020

diensten via internet (En soms ook weer diensten in de kerk. Kijk op de (wijk-)website voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte: Kledingbank Zwolle

 

ADVENTSKERK
10.00 Gezamenlijke dienst vanuit de Oosterkerk

GROTE KERK
19.00 uur   ZomerVesper, ds. H. Hagg

JERUZALEMKERK
9.30 uur   Prop. J. Admiraal
19.00 uur   ds. Klaassen, Apeldoorn

OOSTERKERK
10.00 uur   ds. A. Zweers, Zwolle (gezamenlijk met Adventskerk)

OPEN KRING
9.30 uur    (gezamenlijke dienst in Stinskerk)

SIONSKERK
10.00 uur   ds. M.J. Hukubun, Zwolle

STINSKERK
9.30 uur     ds. W.P. Ferguson (samen met Open Kring)
19.00 uur   (geen avondontmoetingsdienst Westenhage i.v.m. corona)

HOOFDHOF
9.30 uur   mw. D. Lips, Zwolle

LUTHERSE KERK
10.00 uur   ds. R. Chrisstoffers, Zwolle

ANDERE DIENSTEN
ISALA                                            10.00 uur   dhr. F.J.G. Broekhoff
REHOBOTH                                   geen dienst i.v.m. corona
ZONNEHUIS                                  geen dienst t/m 31 augustus ivm Corona

 

2020-07-20T11:55:21+02:00