Zondag 19 mei

Zondag 19 mei

Datum: 19-05-2019

Doelcollecte: Wijkkas

ADVENTSKERK
9.30 uur  ds. I.P. Epema (Schrift & Tafel)

GROTE KERK
16.30 uur Michaëlsviering: vesper

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. H. de Jong, Kampen
19.00 uur ds. H. de Jong, Kampen

OOSTERKERK
10.00 uur Dirk Jan Steenbergen

OPEN KRING
9.30 uur ds. A. Pietersma

SIONSKERK
10.00 uur ds. H. Evers (doopdienst)

STINSKERK
9.30 uur StinsContaKtdienst
19.00 uur ( Avondontmoetingsdienst Westenhage) dhr. K. Fredriks

HOOFDHOF
9.30 uur ds. F. Meijnhardt, Leersum

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. M.B. Nieuwkoop

ANDERE DIENSTEN
EGLISE WALLONNE 10.30 uur pasteur H. Spoelstra
ISALA  10.00 uur mw. Th. Sloot
REHOBOTH   9.30 uur ds. J.H. van Osch, Vaassen
RIVIERENHOF 10.00 uur dhr. J. Knol
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. J. Gerretzen

2019-05-14T10:32:37+02:00