Zondag 19 juli

Zondag 19 juli

Datum: 19-07-2020

diensten via internet (En soms ook weer diensten in de kerk. Kijk op de (wijk-)website voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte: Door wijkdiaconie vast te stellen doel

ADVENTSKERK
9.30 uur ds. N.A. Eygenraam

GROTE KERK
19.00 uur ZomerVesper, ds. A. van de Velde

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. J. van Gelderop, Vaassen
19.00 uur ds. P. de Jager, Wilsum

OOSTERKERK
Gezamenlijke dienst in de Adventskerk

OPEN KRING
9.30 uur (gezamenlijke dienst in Stinskerk)

SIONSKERK
10.00 uur ds. P. Verbaan

STINSKERK
9.30 uur ds. P.E.G. Wiekeraad, Uelsen(D) (samen met Open Kring)
19.00 uur (geen avondontmoetingsdienst Westenhage i.v.m. corona)

HOOFDHOF
9.30 uur ds. E. Jonker, Zwolle

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. A. Geerling, Zwolle

ANDERE DIENSTEN
ISALA  geen dienst i.v.m. corona
REHOBOTH geen dienst i.v.m. corona
THEODORAKAPEL 10.00 uur ds. P. de Jong
ZONNEHUIS geen dienst t/m 31 augustus ivm Corona

 

2020-07-07T13:34:51+02:00