Zondag 19 januari

Zondag 19 januari

Datum: 19-01-2020

Doelcollecte: Pastoraat/Catechese

ADVENTSKERK
9.30 uur ds. J.T. Tissink (Schrift & Tafel)

GROTE KERK
17.00 uur Michaëlsviering (vesper), mw. C. van Stappen en mw. E. Rademaker-Vos

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. G.J. Codée
17.00 uur prof. dr. M.J. Paul, Ede

OOSTERKERK
10.00 uur ds. I.P. Epema & ds. M.E. Jonker (oecumenische viering)

OPEN KRING
9.30 uur ds. C. Baljeu (actie kerkbalans)

SIONSKERK
10.00 uur ds. H. Evers (bevestiging ambtsdragers)
19.00 uur ds. H. Evers (Bijbel & Kunst-dienst)

STINSKERK
10.00 uur ds. T. Dankers (doopdienst)
19.00 uur ( Avondontmoetingsdienst Westenhage)

HOOFDHOF
9.30 uur ds. M.B. Nieuwkoop, Zwolle

LUTHERSE KERK (locatie: Oosterkerk)
10.00 uur

ANDERE DIENSTEN
EGLISE WALLONNE 10.30 uur pasteur D. Ribs
ISALA   10.00 uur dhr. F.J.G. Broekhoff
REHOBOTH 10.00 uur ds. N.A. Eygenraam, Zwolle
RIVIERENHOF 10.00 uur dhr. K. Fredriks
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. G. Prins

2019-12-24T11:35:31+01:00