Zondag 19 Februari

Zondag 19 Februari

Datum: 19-02-2023

(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie)

Doelcollecte: Studentenpastoraat

ADVENTSKERK
10.00 uur ds. N.A. Eygenraam

GROTE KERK (zie website)
17.00 uur Michaël vesper , dhr. H. Steenbergen en ds. R. Kanning

JERUZALEMKERK
9.30 uur     ds. G.J. Codée
17.00 uur        ds. van A.H. Mourik, Kamperveen

OOSTERKERK
10.00 uur dhr. D.J. Steenbergen (tienerdienst)

OPEN KRING
9.30 uur ds. B. Aalbers, Zwolle

SIONSKERK
10.00 uur   ds. H. Evers (Heilig Avondmaal)

STINSKERK
10.00 uur ds. G.C. van Rheenen

HOOFDHOF
10.00 uur ds. J.M. Rohaan

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. M.B. Nieuwkoop, Zwolle (Avondmaal)

ANDERE DIENSTEN
ISALA 10.00 uur ds. M. Overbosch-Mielke (fysieke viering)
REHOBOTH 10.00 uur ds. T. Dankers, Dalfsen
RIVIERENHOF geen dienst
ZONNEHUIS 11.30 uur   mw. G. Prins
THEODORAKAPEL 10.00 uur  ds. I. Smits, Zwolle

2023-01-24T08:54:57+01:00