Zondag 19 augustus 2018

Zondag 19 augustus 2018

Datum: 19-08-2018

Doelcollecte: Onderhoud kerkgebouwen

ADVENTSKERK
9.30 uur ds. N.A. Eygenraam

GROTE KERK
19.00 uur Orgel-/Zomervesper

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. A.J. Mensink, Elburg
19.00 uur ds. H. de Jong, Kampen

OOSTERKERK
10.00 uur ds. E. Urban

OPEN KRING
9.30 uur dienst gezamenlijk in Stinskerk

SIONSKERK
10.00 uur ds. W.P.  Ferguson, Zwolle

STINSKERK
9.30 uur ds. W. Andel (samen met Open Kring)
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

HOOFDHOF
9.30 uur ds. L.A. Burggraaff

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. W. Tinga (Heilig Avondmaal)

ANDERE DIENSTEN
ISALA  10.00 uur ds. M.E. Dijk
REHOBOTH   9.30 uur ds. A.H. van Veluw, IJsselmuiden
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. M. Schuurman

2018-07-26T15:21:48+02:00