Zondag 18 september

Zondag 18 september

Datum: 18-09-2022

diensten via internet en weer in de kerk:
(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie)

Doelcollecte: Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle

ADVENTSKERK
9.30 uur ds. J.T.Tissink (Schrift en Tafel)

GROTE KERK (website: klik hier)
17.00 uur Michaëlsviering

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. P. Versloot, Groningen
17.00 uur ds. G.J. Codée

OOSTERKERK (locatie O.L.B. Basiliek)
10.00 uur ds. I.P. Epema e.a. (oecumenische viering Vredeszondag binnenstadskerken in OLV Baseliek) aparte coll. voor….

OPEN KRING
9.30 uur ds. E. Urban, Zwolle

SIONSKERK
10.00 uur ds. H. Evers & dhr. J. Knol (startdienst)

STINSKERK
9.30 uur kand. P.J. Lok

HOOFDHOF
9.30 uur mw. D. Lips, Zwolle

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. M.E. Jonker (oecumenische viering)

ANDERE DIENSTEN
ISALA 10.00 uur ds. A. Hasker, Zwolle
REHOBOTH 9.30 uur ds. C.S. Kelemen, Urk
THEODORAKAPEL 10.30 uur ds. I. Smits, Zwolle
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. P.F. de Boer (Heilig Avondmaal)

2022-08-09T15:46:31+02:00