Zondag 18 november

Zondag 18 november

Datum: 18-11-2018

Doelcollecte: Zwolse migrantenkerken

ADVENTSKERK
9.30 uur ds. I.P. Epema

GROTE KERK
16.30 uur Michaëlsviering – Taizéviering

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. A. Jonker, Putten
17.00 uur ds. J.H. van Wijk, Windesheim

OOSTERKERK
10.00 uur ds. J.T. Tissink

OPEN KRING
9.30 uur ds. N.A. Eygenraam

SIONSKERK
10.00 uur ds. K. van de Kamp, Kampen
12.15 uur dhr. H. van Dam (Interactieve dienst)

STINSKERK
10.00 uur StinsContaKtdienst (voorganger Jasper Knol)
19.00 uur Avondontmoetingsdienst Westenhage

HOOFDHOF
9.30 uur ds. J. Schipper, Dalfsen
19.00 uur Musical “Spiegels” door Onze Opdracht

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. T.K. van Dam

ANDERE DIENSTEN
EGLISE WALLONNE 10.30 uur pasteur R. Roukema
ISALA 10.00 uur dhr. M. Hermse
REHOBOTH 10.00 uur mw. A. Westerduin, Doorn
RIVIERENHOF 10.00 uur mw. B. Groen-Mol
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. G.L. Kruizinga

2018-10-16T17:00:47+02:00