Zondag 18 juli

Zondag 18 juli

Datum: 18-07-2021

diensten via internet en weer een beetje in de kerk(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte: Door wijkdiaconie vast te stellen doel

ADVENTSKERK
9.30 uur ds. N. Eygenraam (gezamenlijk met Oosterkerk) (Schrift en Tafel)

GROTE KERK
19.00 uur ds. Fride Bonda (Zomervesper)

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. G.J. Codée
19.00 uur ds. J.W. van Bart, Harderwijk

OOSTERKERK
Gezamenlijke dienst in de Adventskerk

OPEN KRING
9.30 uur (gezamenlijke dienst in Stinskerk)

SIONSKERK
10.00 uur dhr. J. Knol, Zwolle

STINSKERK
9.30 uur ds. P.E.G. Wiekeraad, Uelsen(D) (samen met Open Kring)

HOOFDHOF
9.30 uur ds. Josee Veldkamp, 2e Exloermond

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. M.J. Dusseldorp

ANDERE DIENSTEN
ISALA 10.00 uur dhr. M. Hermse
REHOBOTH 09.30 uur Dhr. K. Freriks, Zwolle
THEODORAKAPEL 10.30 uur mw. D. Verheule, Zwolle
ZONNEHUIS volgens vermelding op familienet
RIVIERENHOF 10.00 uur ds. M.J. Hukubun-Rahajaan (Heilig Avondmaal)

2021-06-24T13:10:05+02:00