Zondag 18 april

Zondag 18 april

Datum: 18-04-2021

diensten via internet en soms weer een beetje in de kerk(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte: Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle

ADVENTSKERK (gezamenlijk met Oosterkerk)
9.30 uur ds. I.P. Epema

GROTE KERK (locatie Oosterkerk)
(voorlopig geen vieringen; info hier)

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. P.J. den Admirant, Apeldoorn
17.00 uur ds. G.J. Codée

OOSTERKERK
(gezamenlijk; in Adventskerk)

OPEN KRING
9.30 uur ds. C. Baljeu

SIONSKERK
10.00 uur ds. H. Evers (Philadelphiadienst)
12.30 uur dhr. H. van Dam (Interactieve dienst)

STINSKERK
9.30 uur StinsContaKtdienst ds. G.C. van Rheenen
19.00 uur voorlopig geen dienst ( Avondontmoetingsdienst Westenhage)

HOOFDHOF
9.30 uur ds. A. Zweers, Zwolle

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. M. Jans

ANDERE DIENSTEN
EGLISE WALLONNE 10.30 uur pasteur H. Spoelstra
ISALA tot nader order geen diensten
REHOBOTH voorlopig geen diensten
RIVIERENHOF voorlopig geen diensten
ZONNEHUIS voorlopig geen diensten
THEODORAKAPEL voorlopig geen diensten

 

 

2021-04-12T10:36:46+02:00