Zondag 17 maart

Zondag 17 maart

Datum: 17-03-2019

Doelcollecte: Onderhoud kerkgebouwen

ADVENTSKERK
9.30 uur ds. I.P. Epema
19.00 uur dhr. D.J. Steenbergen – Inspiritual Link-viering

GROTE KERK
16.30 uur Michaëlsvesper

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. H. de Leede, Amersfoort (voorbereiding Heilig Avondmaal)
17.00 uur ds. J.A. Brussaard, Barneveld

OOSTERKERK
10.00 uur ds. J.T. Tissink

OPEN KRING
9.30 uur dhr. G.S. Schutte

SIONSKERK
10.00 uur ds. H. Evers
12.30 uur dhr. H. van Dam (interactieve dienst)

STINSKERK
10.00 uur StinsContaKtdienst
19.00 uur ( Avondontmoetingsdienst Westenhage)

HOOFDHOF
9.30 uur ds. R. Vissinga, Kampen

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. M.E. Jonker

ANDERE DIENSTEN
ISALA  10.00 uur dhr. M. Hermse
REHOBOTH 10.00 uur ds. A. Jonkman, Veenendaal
RIVIERENHOF 10.00 uur dhr. J. Mulder
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. G. Nijland

2019-02-12T15:56:56+01:00