Zondag 17 juli

Zondag 17 juli

Datum: 17-07-2022

diensten via internet en weer in de kerk:
(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie en maatregelen)

Doelcollecte: Door wijkdiaconie vast te stellen doel

ADVENTSKERK (gezamenlijk met Oosterkerk)
9.30 uur ds. N.A. Eygenraam (Schrift en Tafel)

GROTE KERK
Geen viering wegens renovatie

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. G.J. Codée (start Sonrise)
19.00 uur ds. G.J. Codée

OOSTERKERK
Gezamenlijk in Adventskerk

OPEN KRING (gezamenlijk met Stinskerk)
9.30 uur mw. J.B. Brouwer-Huisman, Deventer

SIONSKERK
10.00 uur ds. H. Evers

STINSKERK
samen met en in Open Kring

HOOFDHOF
9.30 uur ds. J. Otten, Meppel (pantomimespeler Jaap)

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. H.J.C. van Es

ANDERE DIENSTEN
ISALA 10.00 uur voorganger nog niet bekend
REHOBOTH 09.30 uur ds. G.L. Kruizinga, Dalfsen
THEODORAKAPEL 10.30 uur ds. P. de Jong
ZONNEHUIS 11.30 uur ds. P.F. de Boer
RIVIERENHOF 10.30 uur dhr. Dingjan-Willemse

2022-06-02T15:54:18+02:00