Zondag 16 oktober

Zondag 16 oktober

Datum: 16-10-2022

(Kijk op de wijkwebsite voor de laatste informatie)

Doelcollecte: Werelddiaconaat (Wereldvoedseldag)

ADVENTSKERK
Gezamenlijk in Oosterkerk

GROTE KERK (website: klik hier)
17.00 uur Michaëlsviering, ds. J. Doelman

JERUZALEMKERK
9.30 uur ds. J. Harteman, Hilversum
17.00 uur prop. J.W. Bassie, Groningen

OOSTERKERK (gezamenlijk met Adventskerk)
10.00 uur ds. N.A. Eygenraam

OPEN KRING
9.30 uur ds. C. Baljeu (Avondmaal)

SIONSKERK
10.00 uur ds. R. van Putten

STINSKERK
9.30 uur Stinskerk-zingt-op-zondag

HOOFDHOF
9.30 uur lectoren

LUTHERSE KERK
10.00 uur ds. J. Woltinge

ANDERE DIENSTEN
ISALA 10.00 uur overdenking via patiënten-TV
REHOBOTH 10.00 uur J.P. van Ark, Wapenveld
THEODORAKAPEL 10.30 uur ds. P. de Jong
ZONNEHUIS 11.30 uur mw. J. Gerretzen

 

 

 

 

2022-10-04T15:19:30+02:00